Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Čeština (Česká Republika)
14. října 2019 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí


Società di Mutuo Soccorso se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Società di Mutuo Soccorso a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Società di Mutuo Soccorso souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Società di Mutuo Soccorso shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Società di Mutuo Soccorso také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Società di Mutuo Soccorso automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Società di Mutuo Soccorso využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Società di Mutuo Soccorso.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Società di Mutuo Soccorso, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Società di Mutuo Soccorso nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Società di Mutuo Soccorso doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Società di Mutuo Soccorso. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Società di Mutuo Soccorso nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Società di Mutuo Soccorso a rodinu webů Società di Mutuo Soccorso.

Použití osobních informací

Società di Mutuo Soccorso shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Società di Mutuo Soccorso a k poskytování služeb, o které jste požádali. Società di Mutuo Soccorso také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Società di Mutuo Soccorso a jeho přidružených částí. Società di Mutuo Soccorso vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Società di Mutuo Soccorso neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Società di Mutuo Soccorso Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Società di Mutuo Soccorso může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Società di Mutuo Soccorso a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Società di Mutuo Soccorso nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Società di Mutuo Soccorso udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Società di Mutuo Soccorso za účelem zjištění, jaké služby Società di Mutuo Soccorso jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Società di Mutuo Soccorso, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Società di Mutuo Soccorso prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Società di Mutuo Soccorso nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Società di Mutuo Soccorso a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Società di Mutuo Soccorso nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Società di Mutuo Soccorso používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Società di Mutuo Soccorso nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Società di Mutuo Soccorso, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Società di Mutuo Soccorso nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Società di Mutuo Soccorso zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Società di Mutuo Soccorso uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Società di Mutuo Soccorso vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Società di Mutuo Soccorso nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Società di Mutuo Soccorso na adrese francoferrazza@gmail.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation